ราคาจัดฟัน และโปรโมชั่น

“ราคาจัดฟัน” ของศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ

ราคาจัดฟัน ค่ารักษาโดยรวมไม่เกิน 43,000 บาท (ไม่รวมเครื่องมือคงสภาพฟัน)

โดยมีการแบ่งจ่ายดังนี้

ครั้งที่ 1     เมื่อตกลงการรักษาและพิมพ์ปาก         3,000 บาท

ครั้งที่ 2       เมื่อทำการถ่ายรูปก่อนทำการรักษา(พร้อมกับถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์

ครั้งที่ 3-7 เมื่อเริ่มติดเครื่องมือฯ ครั้งละ         3,000 บาท (8ครั้ง)

ครั้งต่อๆไปจนเสร็จสิ้นการรักษา ครั้งละ    1,200 บาท

 

สอบถามราคาจัดฟันได้ที่คลินิกทั้งสามแห่ง

* ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มติดเครื่องมือฯจนเสร็จสิ้นการรักษา ห่างกันครั้งละ 1 เดือน

*ฟรี ค่าถ่ายเอ็กซเรย์ ฟิลม์ใหญ่

* ค่ารักษาราคาจัดฟันนี้ไม่รวมค่าทันตกรรมอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ซึ่งแนะนำให้ทำการรักษาภายในคลินิคฯ   ทั้งนี้เพราะหากเกิดปัญหาภายหลังเช่น ฟันที่อุดแล้วหลุด  ผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขได้โดยสะดวกและอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม  (ยกเว้นผู้ป่วยที่เบิกค่ารักษาของหน่วยงานราชการได้ อาจจะไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล)

*หากการรักษาเสร็จเร็ว เช่น ในผู้ที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย จะเก็บค่ารักษาตามระยะเวลาที่ทำจริงซึ่งจะไม่ถึง 43,000 บาท

* หากเก็บค่ารักษาครบตามจำนวนแล้วแต่การรักษายังไม่เสร็จ คลินิกฯจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มใดๆและยังคงให้บริการรักษาต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้น

*เมื่อทำการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือฯติดแน่นออก ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (ลักษณะเป็นลวดเส้นเดียวซึ่งถอดเข้าออกได้) มีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 3,000-4,000 บาท

*ผู้ป่วยที่เข้าวัยผู้ใหญ่ หรือ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น  โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่แรก

ราคาจัดฟัน เป็นของคลินิกฯ อาจจะมีการเปลี่นแปลงได้ โปรดสอบถามอีกครั้งหนึ่ง

 

โปรโมชั่น จัดฟัน สาขาปากน้ำ (คลิินิกใหม่) ค่ะ

เนื่องในโอกาส เปิดคลินิกใหม่ เป็นศูนย์ทันตกรรมจัดฟันขนาดใหญ่ที่สุด ในย่านสมุทรปราการ

คลินิกฯจึงจัดโปรโมชั่น โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. เฉพาะวันที่เปิดคลินิกใหม่ (5 ธันวาคม 56)

จัดฟัน 33000 บาท

2. ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 56

จัดฟัน 36000 บาท จำนวนจำกัด 60 ท่าน

3. เมื่อครบจำนวนคนไข้  36000 บาท แล้ว ราคาจัดฟัน 39000  จำนวนจำกัด 60 ท่าน

หมายเหตุ

1. ราคาไม่รวมรีเทนเนอร์

2. ผู้ป่วยที่อายุมาก หรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมาก อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

10 thoughts on “ราคาจัดฟัน และโปรโมชั่น

  1. ฟันมันแตกด้านหน้าแตกครึ่งหนึ่ง แล้วจะต่อก็จะดัดฟันเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อ ถ้าต่อด้วยดัดด้วยราคาเท่าไรค่ะ แต่ฟันไม่มีปัญาหาอะไร ไม่มีฟันซ้อน ฟันไม่ห่างกัน แต่มันแตกด้านหน้า ถ้าจะต่อแล้วดัดด้วย ราคาเท่าไรค่ะ

  2. ฟันหน้าหนูห่างแถมเกกันด้วยค่ะ ราคาจะประมาณเท่าไรค่ะ
    A: บอกไม่ได้ครับ มีปัจจัยหลายอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>