ราคาจัดฟัน และโปรโมชั่น

“ราคาจัดฟัน” ของศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ

ราคาจัดฟัน ค่ารักษาโดยรวมไม่เกิน 43,000 บาท (ไม่รวมเครื่องมือคงสภาพฟัน)

โดยมีการแบ่งจ่ายดังนี้

ครั้งที่ 1     เมื่อตกลงการรักษาและพิมพ์ปาก         3,000 บาท

ครั้งที่ 2       เมื่อทำการถ่ายรูปก่อนทำการรักษา(พร้อมกับถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์

ครั้งที่ 3-7 เมื่อเริ่มติดเครื่องมือฯ ครั้งละ         3,000 บาท (8ครั้ง)

ครั้งต่อๆไปจนเสร็จสิ้นการรักษา ครั้งละ    1,200 บาท

 

สอบถามราคาจัดฟันได้ที่คลินิกทั้งสามแห่ง

* ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มติดเครื่องมือฯจนเสร็จสิ้นการรักษา ห่างกันครั้งละ 1 เดือน

*ฟรี ค่าถ่ายเอ็กซเรย์ ฟิลม์ใหญ่

* ค่ารักษาราคาจัดฟันนี้ไม่รวมค่าทันตกรรมอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ซึ่งแนะนำให้ทำการรักษาภายในคลินิคฯ   ทั้งนี้เพราะหากเกิดปัญหาภายหลังเช่น ฟันที่อุดแล้วหลุด  ผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขได้โดยสะดวกและอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม  (ยกเว้นผู้ป่วยที่เบิกค่ารักษาของหน่วยงานราชการได้ อาจจะไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล)

*หากการรักษาเสร็จเร็ว เช่น ในผู้ที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย จะเก็บค่ารักษาตามระยะเวลาที่ทำจริงซึ่งจะไม่ถึง 43,000 บาท

* หากเก็บค่ารักษาครบตามจำนวนแล้วแต่การรักษายังไม่เสร็จ คลินิกฯจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มใดๆและยังคงให้บริการรักษาต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้น

*เมื่อทำการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือฯติดแน่นออก ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (ลักษณะเป็นลวดเส้นเดียวซึ่งถอดเข้าออกได้) มีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 3,000-4,000 บาท

*ผู้ป่วยที่เข้าวัยผู้ใหญ่ หรือ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น  โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่แรก

ราคาจัดฟัน เป็นของคลินิกฯ อาจจะมีการเปลี่นแปลงได้ โปรดสอบถามอีกครั้งหนึ่ง

 

ติดตาม โปรโมชั่น ร้อนแรง เป็นระยะ ได้ทาง faebookนะค่ะ

Facebook.com/PaknamDentist

10 thoughts on “ราคาจัดฟัน และโปรโมชั่น

  1. ฟันมันแตกด้านหน้าแตกครึ่งหนึ่ง แล้วจะต่อก็จะดัดฟันเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อ ถ้าต่อด้วยดัดด้วยราคาเท่าไรค่ะ แต่ฟันไม่มีปัญาหาอะไร ไม่มีฟันซ้อน ฟันไม่ห่างกัน แต่มันแตกด้านหน้า ถ้าจะต่อแล้วดัดด้วย ราคาเท่าไรค่ะ

  2. ฟันหน้าหนูห่างแถมเกกันด้วยค่ะ ราคาจะประมาณเท่าไรค่ะ
    A: บอกไม่ได้ครับ มีปัจจัยหลายอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>